Freelancer Services

Freelancer Services

Freelancer Services ready for your project

24 Jul 2020

Web spa, mobiele apps

Software engineering / ontwikkeling met MEAN, .NET Angular, Ionic stacks; flexibele CI / CD, git, microservices, docker; Grondige kennis van methodologieën voor Core Computing en Softwareontwikkeling, agile, scrum, versiebeheer, github, bitbucket, gitlab, VSTS (visuele studio online, tfs, team foundation services), continue integratie, continue ontwikkeling; kennis van klassieke algoritmen voor informatica; Datastructuren en ontwerppatronen, microservices, SOA, REST, soap, mobiele apps, TCP / IP ‚netwerken‚ Cloud Technologies ‚cloudpatronen en -praktijken, MS Azure (PaaS‚ IaaS ‚cloudservices), heroku, Docker … Talen: C #, .Net framework, op Xaml gebaseerde frameworks (WPF, SL, WP - intermediate), JavaScript / ES6 / es2015 (2017) / Typescript, webplatform (html5, css3 / scss, bootstap, semanticUI, meterial), shell, python (voor shell-scripting - gemiddeld). Frameworks: node.js - express.js, koa.js; schrapen: verzoek, cheerio, naald …; Web - Hoekig 2/4/5, Ionisch 2/3, rx.js; mongoose, sequelize, babel system.js, gulp, webpack, rollup, angular-material, materialize, jQ, ko.js …; .Net - entiteitsraamwerk, DI, asp.net core 2, Databases \ DBMS: mongo, redis, mysql / mariadb, MS SQL Server; Tests / TDD: jasmijn, karma, mokka, chai, sinon, should, supertest, xUnit, nUnit, BDDfy … Tooling: Visual Studio, VS Code, Brackets, NetBeans, Cloud9, Expression Blend, NP ++; XShell, git bash, …


Web spa, mobiele apps


Informatie over de verkoper

Vovan_Super

  • Voornaam : MEAN, .NET Angular, Ionic stacks; agile CI / CD, git, microservices based Software engineering

  • gebruikersnaam : Vovan_Super

  • land : RU

Als je mij wilt inhuren, neem dan contact met mij op via jobdone.net : Vovan_Super